star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Giới thiệu sách “Thuật ngữ báo chí – Truyền thông” của Tiến sỹ Phạm Thành Hưng


Sách do TS. Phạm Thành Hưng biên soạn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành tháng 6/2007. Đây là cuốn từ điển giải nghĩa thuật ngữ báo chí - truyền thông đầu tiên ở Việt Nam. Với 330 trang sách, mỗi thuật ngữ được tác giả lý giải ngắn gọn trong khoảng một phần ba đến hơn nửa trang, nhưng nội hàm của khái niệm rất rõ ràng và giàu sức thuyết phục.

Đối với các giảng viên đại học chuyên ngành báo chí - truyền thông, từ nay sẽ bớt được nhiều thời gian để giải thích đầy đủ và trọn vẹn các thuật ngữ chuyên môn. Đối với phóng viên và người học nghề truyền thông đại chúng sẽ thuận tiện hơn nhiều khi muốn tìm hiểu và sử dụng chính xác thuật ngữ cho mỗi bài viết của mình.

Đây là tài liệu bổ ích cho sinh viên đang theo học ngành báo chí, truyền thông tham khảo để nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp. Sách hiện có mặt ở thư viện tầng 7 – 03 Quang Trung của Đại học Duy Tân./.

Th.s Đoàn Thị Cẩm Vân – Giảng viên bộ môn LLCT