star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chiến lược của Ấn Độ tại Biển Đông/ Biển Nam Trung Hoa” (India’s Strategy in the South China Sea)


Là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế và có hướng nghiên cứu về Ấn Độ thì các bạn sinh viên không nên bỏ qua cuốn sách này. “Chiến lược của Ấn Độ tại Biển Đông/ Biển Nam Trung Hoa” (India’s Strategy in the South China Sea), của tác giả Tridib Chakraborti và Mohor Chakraborty, được nhà xuất bản Routledge phát hành ngày 20/1/2020.
Trong thế kỷ XXI, với sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của Trung Quốc đã khiến cho các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hoặc những quốc gia có lợi ích trong khu vực lo lắng với sức mạnh ngày càng tăng của quốc gia này. 
Tuy không phải là một quốc gia ven Biển Đông nhưng Ấn Độ nhận thấy rõ lợi ích quốc gia cốt lõi liên quan tới các nguyên tắc cơ bản của trật tự pháp luật và các vấn đề hàng hài giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Trong cuốn sách này, hai tác giả tập trung phân tích những chiến lược và phản ứng của Ấn Độ liên quan tới việc tranh chấp quyền lợi tại Biển Đông. Bên cạnh đó, hai tác giả cũng bàn đến những hoạt động của Trung Quốc tại biển Đông ảnh hưởng như thế nào tới Sáng kiến “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ. Tác giả cũng xem xét lập trường của Ấn Độ và ảnh hưởng của Sáng kiến đến các quốc gia ASEAN. Các nhận xét, đánh giá tập trung chủ yếu vào các nhiệm kỳ của các đảng chính trị Ấn Độ, cụ thể là Đảng Liên minh Tiến bộ Thống nhất (2004-2014) và Đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia (2014-nay).
Nguyễn Thị Phương Thảo.