star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo số 2 - Hội Thảo quốc tế tại Đại học Duy Tân với chủ đề: “Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN -EU trong bối cảnh mới ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”


THÔNG BÁO SỐ 2

V/v mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế tháng 10 năm  2022 tại Đại học Duy Tân – Đà Nẵng  với chủ đề: “Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN -EU  trong bối cảnh mới           ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” 

Kính gửi : Các cơ sở giáo dục Đại học, Viện nghiên cứu,  Các nhà Khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học.

 Nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN- EU, Trường Đại học Duy Tân, Tp Đà nẵng  sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN -EU  trong bối cảnh mới ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”  trong 2 ngày 18-19/10/ 2022. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi học thuật và đề xuất các sáng kiến nhằm góp phần hiện thực hóa Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN- EU, vốn sẽ đưa lại lợi ích nhiều mặt cho cả hai tổ chức hợp tác khu vực này cũng như cho các nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

Nội dung Hội  thảo tập trung vào 3 chủ đề chính:

1.Chủ đề :

  1. Quan hệ đối tác  chiến lược ASEAN- EU: Những cơ hội và thách thức
  2. ASEAN và EU cần làm gì  để  hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược của họ
  3.  Vai trò và những đóng góp của Việt Nam  trong quá trình hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN- EU. 

2. Thời gian : Ngày 18,19 - Tháng 10  Năm 2022

3. Địa điểm : Trường Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung – Tp Đà Nẵng

4. Ngôn ngữ trình bày và chủ đề tham luận
Bài tham luận được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, với các các chủ đề như sau:

- Quan hệ đối tác  chiến lược ASEAN- EU
- V
ai trò và những đóng góp của Việt Nam 
- Các lĩnh vực và chủ đề khác có liên quan .

5. Cấu trúc và thể lệ bài tham luận
   Ngoài hướng dẫn chi tiết trong phụ lục kèm theo, tác giả viết bài lưu ý như sau :
    - Bài tham luận được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh . Nếu chọn tiếng  Việt thì toàn bộ tiêu đề, tóm tắt, từ khóa, nội dung tài liệu tham khảo đều chỉ thể hiện bằng tiếng Việt. Ngược lại, nếu chọn tiếng Anh thì toàn bộ chỉ thể hiện bằng tiếng Anh.
    - Toàn bộ bài viết trên Word chỉ sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11, chỉ sử dụng chữ thường ( KHÔNG IN HOA ), chỉ sử dụng chữ đứng ( không in nghiêng ). Cũng như không gạch chân trong mọi trường hợp , kể cả tiêu đề hay các đề mục.
- Không sử dụng kiểu đánh đề mục tự động, không "Add text" mục lục tự động .
- Chú thích hình để bên dưới hình, chú thích bảng để bên trên bảng, cạnh giữa .
- Bài tham luận không nên ít hơn 0
7 trang hoặc quá 10 trang A4 .
- Các quy định khác xem kỹ mẫu phụ lục hoặc theo chuẩn Chicago.

6. Quy định về bản quyền

  Tác giả gửi bài cũng đồng nghĩa chấp thuận các quy định sau đây .
- Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bài tham luận của mình , tính chính xác của các trích dẫn trong bài viết, tính hợp pháp về bản quyền của bài viết
- Tác giả chịu trách nhiệm xin phép sử dụng dữ liệu , thông tin , trích dẫn tài liệu từ các chủ sở hữu khác, nếu có .
- Tác giả được giữ nguyên bản quyền đối với từng bài tham luận độc lập của mình.
Tuy nhiên , đối với nội dung đã hợp nhất trong kỳ yếu
có mã số ISBN thì Ban tổ chức được giữ quyền phân phối kỷ yếu hội thảo.

7. Thời hạn, cách thức đăng ký và gửi bài tham luận

Mốc thời gian quan trọng

30/6/ 2022

Hạn cuối thời gian nhận đăng ký và gửi Tóm tắt bài viết

30/7/ 2022

Nhận bài viết hoàn thiện (manuscript) 

15/8/ 2022

Ban tổ chức xét chọn và thông báo kết quả phản biện cho tác giả

Bài viết được chọn sẽ được đăng lên kỷ yếu hội thảo quốc tế, có mã số ISBN

 

- Đăng ký tiêu đề bài viết hội thảo trước ngày 30/6/2022 (phản hồi chấp nhận / không chấp nhận tiêu đề trong vòng 03 ngày).
- Gửi file word bài toàn văn trước ngày
30/7/2022 về địa chỉ email của Ban Biên tập Hội thảo: hoithaoquocteaseaneu@gmail.com, hoặc thumy1948@gmail.com

Nếu cần biết thêm chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên hệ  trực tiếp  với:

TS. Hoàng Thị Hường

ĐT: 0914.010.005

Email:  hoithaoquocteaseaneu@gmail.com

PGS. TS Nguyễn Thu Mỹ 

ĐT: 0989.718.388

Email: thumy1948@gmail.com