star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phiếu khảo sát nhu cầu lao động


Kính gửi các Cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên!

Với mong muốn tìm hiểu, nắm bắt số liệu một cách cụ thể và chính xác nhất, làm cơ sở cho việc phát triển các ngành nghề đào tạo tại Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Duy Tân; đáp ứng với nhu cầu thực tiễn xã hội, Trường xin phép gửi đến Quý Cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên phiếu khảo sát nhu cầu nguồn lực lao động. Link Phiếu khảo sát: https://forms.gle/b8amtEajZP7UTcJX6

Sự hợp tác của các đơn vị sẽ không những hỗ trợ cho trường chúng tôi mà còn hỗ trợ cho việc định hướng đào tạo nguồn lực lao động trong khu vực.

Trân trọng cảm ơn!